Onderhoud van een CV-installatie is erg belangrijk

checklistJanssens Verwarming voert het onderhoud uit volgens het OK CV protocol, alleen bedrijven die voldoen aan de strengen eisen van OK CV mogen onder naam van dit label werken. Het onderhoud gebeurd zoals de fabrikant dit voorschrijft en zoals de consumentenorganisaties en energiebedrijven adviseren. Dit resulteert in een langere levensduur van de installatie, een hoger rendement en een kleinere kans op storingen.

Onderhoud CV-ketel

Jaarlijks onderhoud

 • 1 keer per jaar onderhoud
 • In geval van storing aan uw cv-ketel worden voorrijkosten, arbeid en materiaalkosten in rekening gebracht
CV ketel

€ 70,-

Onderhoudsabonnement

 • 1 keer per jaar onderhoud
 • In geval van storing aan uw cv-ketel worden geen voorrijkosten en arbeid in rekening gebracht
CV ketel

€ 90,-

Extra opties

Vuilafscheider in de CV-installatie inc toevoeging

 • Het leveren en monteren van een vuilafscheider, waardoor de levensduur van de pomp en de driewegklep verlengd wordt
 • Het toevoegen van een vloeistof om vuil los te weken en de installatie te beschermen
vuilafscheider

€ 150,00

Pompschakelaar t.b.v. de vloerverwarming

 • Het leveren en monteren van een pompschakelaar, waardoor de pomp niet continu draait, wat een stroombesparing oplevert van ± € 70,00 per jaar
pompschakelaar

€ 95,00

Aanvullend onderhoud

Naast het onderhoud van uw CV-ketel kan Janssens Verwarming ook uw WTW-unit, gashaard, mechanische ventilatiebox, zonneboiler, gasboiler of geiser onderhouden.

Aanvullend onderhoud in combinatie met CV-ketel onderhoud

Onderhoud mechanische ventilatiebox

 • Het reinigen van de mechanische ventilatiebox
 • Het reinigen en controleren van de ventilator
 • Visuele inspectie van de afzuigkanalen
ventilatiebox

€ 37,50

Onderhoud WTW-unit

 • Het reinigen van de WTW-unit
 • Het reinigen en controleren van de ventilatoren
 • Visuele inspectie van de inblaas- en afzuigkanalen

€ 47,50

Onderhoud Gasboiler/geiser

 • Het onderhouden van de gasboiler/geiser
 • Het afstellen en controleren van het toestel
geiser

€ 37,50

Onderhoud zonneboiler

 • Het controleren van de Solar vloeistof op vorstbestendigheid
 • Het controlen van de systeemdruk en eventueel bijvullen
 • Het uitlezen en bijstellen van de regeling
zonneboiler

€ 37,50

Onderhoud gashaard

 • Het onderhouden van de gashaard
 • Het afstellen van de gashaard
 • Het controleren op een veilige werking
gashaard

€ 37,50

Onderhoud ventilatiesysteem

Dagelijks wordt er in een gemiddeld huishouden tot wel 14 liter vocht in de lucht opgenomen. Indien dit niet weg geventileerd wordt, krijgt u last van schimmel en lopen de stookkosten hoog op omdat er voor het opwarmen van vochtige lucht meer energie nodig is. Het is van belang dat het ventilatiesysteem regelmatig wordt gereinigd om vocht, bacteriën en schimmel in uw woning te vermijden. Wilt u er zeker van zijn dat in uw huis de geventileerde lucht schoon en gezond is, laat dan uw ventilatiesysteem reinigen. Advies: om de 6 jaar.

Reinigen kanalen mechanische afzuiging

 • Het Reinigen van de kanalen
 • Het vervangen van de afzuig ventielen
reinigen_mech_ventilatie_kanalen

€ 110,00

Reinigen kanalen wtw ventilatiesysteem

 • Het Reinigen van de kanalen
 • Het reinigen van de inblaas en afzuig ventielen
reinigen_mech_ventilatie_kanalen

€ 160,00

Alle genoemde prijzen zijn (indien niet anders vermeld) incl. BTW,
prijswijziging en publicatiefouten onder voorbehoud.

Scroll naar boven