Voorwaarden Onderhoudsabonnement

ONDERHOUDSABONNEMENT

Janssens Verwarming voert het jaarlijks onderhoud uit zoals de fabrikant dit voorschrijft en zoals de consumentenorganisaties en energiebedrijven adviseren. Elk jaar wordt een onderhoudsbeurt uitgevoerd. Voorafgaand aan dit controlebezoek wordt u telefonisch of schriftelijk benaderd voor een afspraak. Gedurende 1 jaar na het onderhoud zijn de voorrijkosten en uurlonen inbegrepen bij storingen aan uw CV-ketel(s). Deze worden 7 dagen per week verholpen. Eventueel daarbij benodigde materialen worden wel in rekening gebracht. Eventuele benodigde materialen buiten de CV-ketel vallen hier buiten, hiervoor wordt wel uurloon berekend. Indien de storing niet door de CV-ketel(s) wordt veroorzaakt worden wel de voorrijkosten, uurlonen en eventuele materialen in rekening gebracht. Voor het eerste bezoek wordt de extra benodigde tijd in rekening gebracht (alle tijd buiten het eerste werkuur)

Het jaarlijkse onderhoud bestaat onder andere uit:

 • het vegen/reinigen van de warmtewisselaar en branders
 • reinigen van condens- en ventilatieafvoer
 • controle en meting van statische- en dynamische gasdruk
 • afstellen en inregelen van de voor-, ontsteek- en hoofdbranderdruk
 • luchtdrukverschilmeting
 • controle van ionisatie
 • controle ketelthermostaat
 • gaslektest voor een veilige verbranding
 • het op druk brengen van de CV-ketel

Het abonnement wordt beëindigd door uw schriftelijke of telefonische mededeling (geen opzegtermijn). Zonder bericht van uw zijde wordt het abonnement ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Abonnementskosten: € 90,- per jaar.

Dit geldt voor CV-ketels tot een vermogen van 40 kw. Bij hogere vermogens gelden andere tarieven. Deze prijs is inclusief B.T.W. (prijspeil januari 2021 wordt jaarlijks worden geïndexeerd)

Niet in het abonnement inbegrepen:

 • Het oplossen van storingen veroorzaakt door gebruiker of derden
 • Kosten gemaakt door service bezoek van fabrikant
 • Storingen aan een niet door Janssens Verwarming geplaatste thermostaat
 • Het vervangen van een niet door Janssens Verwarming geleverd expansievat
 • Het oplossen van storingen veroorzaakt door overmacht zoals onweer of brand
 • Bijvullen van de cv installatie
 • Storingen veroorzaakt door bevriezing
 • Alle andere zaken die die niks met de cv ketel hebben te maken zoals lekkage’s, radiatoren of elektra.

Betalingen: direct via pin, contant of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Janssens Verwarming • Sengelsbroeksestraat 25, 5575 AN Luyksgestel • 0622478351 • info@janssensverwarming.nl

Scroll naar boven